Kubelíkova, Praha 3

Rekonstrukce a nástavba bytového domu

Kompletní rekonstrukce bytového domu (interiér i exteriér) o 10 bytech (vč. dvou mezonetových) a navazujícího vnitrobloku včetně provedení nástavby o jedno patro a s tím související zesílení základů celého objektu. Přístavba prosklené výtahové šachty včetně dodávky výtahu.

No items found.

Prováděné práce

 • vyklizení objektu
 • bourací práce interiér (demontáž zařízení, dveří vč. obložek, otlučení omítek stěn a stropů, stržení rákosového podhledu, vybouraní části příček, vybourání podlah - nášlapné vrstvy, prkna, škvára, prkenný záklop nosných trámů
 • prohloubení a rozšíření stávajích základů - prováděno po záběrech
 • výměna špatných stropných trámů a příložkování ostatních
 • vybourání otvorů v nosných stěnách, ztužení pilířů pásovou ocelí
 • demontáž původního střešního pláště
 • demontáž a likvidace krovu
 • vybourání štítů, atik, původního stropu nad 3.NP (pod podkrovím) a část obvod. stěn 3.NP do vnitrobloku
 • zhotovení zdiva 3.NP, 4.NP a 5.NP vč. ŽB věnců, válcovaných profilů a spřažených ocelo-betonových trapézových stropů
 • zhotovení nového ocelo - dřevěného krovu
 • provedení nové střechy a terasy, záchytného systému
 • výtahová šachta (výkop, betonáž prohlubně, ocelová konstrukce, zasklení)
 • záklopy stropů, nové příčky a dělící kce
 • ŽB monolitické schodiště
 • nové výplně oken a dveří vč. požárních sestav u sousedních objektů, repase části oken
 • rozvody TZB (voda, kanalizace, topení, chlazení, elektroinstalace)
 • skladby podlah (těžké plovoucí podlahy 1.-3.NP, lehké plovoucí podlahy fermacell 4. - 6.NP)
 • vápennosádrové omítky stěn
 • sádrokatonové podhledy stropů / požární předěly
 • interiérové ocelové schodiště s nášlapy s masivního dřeva (mezonetové byty 5.-6.NP)
 • obklady a dlažby
 • výmalba
 • repase původního pískovcového schodiště
 • vinylové podlahy
 • vnitřní dveře, vstupní dveře bytové - repliky původních s požární odolností, parapety, vestavěné skříně
 • dodávka a montáž kuchyní
 • kompletace zařizovacích předmětů a zprovoznění systémů TZB
 • montáž a zprovoznění výtahu
 • kontaktní zateplovací systém - fasáda vnitroblok
 • dodávka a osazení ocelových balkónů na isokorby, podlaha z dřevoplastových prken
 • revitalizace uliční historické fasády
 • dřevěná venkovní terasa z dřevoplastových prken
 • provedení hydroizolace vnitrobloku včetně dodání substrátu a osazení zahrady
zobrazit všechny reference