Lidická, Praha 5

Novostavba bytového domu

Kompletní dodávka novostavby dvorního křídla bytového domu. Složité základové poměry, komplikované nutností jištění sousedních budov. Celou výstavbu doprovázela ztížená doprava materiálu a osob - stavba stojí ve vnitrobloku, zásobování průjezdem z frekventované ul. Lidická.

No items found.

Prováděné práce

 • dotěžení stavební jámy, odvoz a likvidace výkopku
 • sanace historické stoky vedoucí pod částí objektu
 • založení objektu (vyztužené základové pasy na pilotách, základová ŽB deska)
 • hydroizolace spodní stavby PVC fólií
 • provedení svislého zdiva z 1.PP (u sousedních objektů - monolitické ŽB stěny, ostatní - ztracené bednění) , za současného podepření sousedního objektu, které bylo odstraněno až po zhotovení stropní desky nad 1.PP
 • železobetonový monolitický strop nad 1.PP
 • podlaží 1.NP až 4.NP zdivo, příčky i stropy - systém Porotherm
 • ŽB monolitické schodiště  
 • výplně oken a dveří vč. požárních sestav do komerčních prostor v 1.NP
 • rozvody TZB (voda, kanalizace, topení, chlazení, elektroinstalace)
 • skladby podlah (izolace, cementový potěr)
 • dvouvrstvé vápennoštukové omítky stěn a stropů
 • sádrokatonové podhledy stropů
 • interiérové ocelové schodiště s nášlapy s masivního dřeva
 • obklady a dlažby
 • výmalba
 • broušené betony ( schodiště a chodby společných prostor )
 • plovoucí vinylové podlahy
 • vnitřní dveře, parapety, vestavěné skříně
 • sklepní kóje - ocel
 • kompletace zařizovacích předmětů a zprovoznění systémů TZB
 • kontaktní zateplovací systém, oplechovaných arkýřů
 • plochá střecha s PVC fólii přitíženou praným kačírkem
 • dřevěná venkovní terasa z garapy (rošt na stavitelných terčích) na ustupujícím 4.NP
 • ocelové zábradlí
 • venkovní rozvody TZB vč. retenční nádrže
 • zpevněné plochy - parkoviště - kompletní skladba - povrch skládaná dlažba
zobrazit všechny reference