Lužická, Praha 2

Přestavba standartní bytové jednotky v designový byt

Kompletní přestavba bytu, které zahrnovala bourací práce, statické úpravy, nové skladby podlah vč. podlahového topení, nové rozvody TZB a kompletace ZP, sádokartony, povrchové úpravy a výmalby.

No items found.

Prováděné práce

 • Demontáž stávajících ZP a rozvodů
 • Bourací práce (zdivo, obklady a dlažby, parkety vč. prkenného záklopu)
 • Statické zajištění zhlaví stropních trámů, úpravy otvorů
 • Oprava balkónu vč. provedení nové skladby podlahy s hydroizolací z PVC fólie
 • Zhotovení příček z pórobetonu i SDK
 • Provedení nových rozvodů TZB (kanalizace, vody, elektroinstalace, topení)
 • D+M podlahového topení v kombinaci se suchou skladbou podlahy (fermacell)
 • Doplnění a urovnání škvárového zásypu
 • Nová hrubá podlaha zhotovená z OSB desek, podlah. topení, desek fermacell
 • Provedení nové koupelny a wc
 • Provedení povrchových úprav (ošetření režného zdiva a výmalby)
 • Dodávka a kompletace nových zařizovacích předmětů TZB
 • Závěrečný úklid
zobrazit všechny reference