Střecha a Fasáda, Praha 5

Oprava střechy a uliční historické fasády

Rekonstrukce historické uliční fasády včetně zrestaurování šambrán, říms a další zdobných prvků. Opravy střechy spočívající ve výměně chybně instalované podstřešní hydroizolační fólie a kompletní výměně klempířských konstrukcí.

No items found.

Prováděné práce

Střecha :

  • v rámci předchozí rekonstrukce došlo k osazení nevhodné pojistné podstřešní hydroizolace (difúzně uzavřená) a tím zde docházelo ke kondenzaci vlhkosti a k degradaci střešního pláště. Bylo tedy nutné rozebrat a uskladnit tašky ve dvoře, demontovat veškeré klempířské prvky, rozebrat laťování a sundat nevhodnou fólii. Po kontrole, očištění krovu a lokálních opravách vše opětovně namontovat zpět. V rámci toho vyměnit klempířské kce, vč. oplechování vikýřů a nových sámových žlabů a svodů.

Historická fasáda :

  • rekonstrukce historické uliční fasády objektu spočívající v zakrytí oken a dveří, otlučení nesoudržných částí omítek, renovací zdobných prvků, vyspravení otlučených částí jádrovou omítkou, přetažení celé plochy fasády do stěrky Multifine včetně celoplošného přeštukování, nátěr fasády silikonovou fasádní barvou. Dále dodávka a montáž nových parapetů a dalších navazujících klempířských kcí.
zobrazit všechny reference