Farkán, Praha 5

Střešní nástavba/rozšíření podkrovního bytu

Provedení rozšíření podkrovního bytu, vybudováním vikýře na části stávající terasy. Dodávka hrubé stavby s kompletním dokončením z exteriéru (střecha, fasáda, nová skladba stávající terasy). Celá akce musela být provedena bez použití vnitřního schodiště bytového domu.

No items found.

Prováděné práce

  • demolice stávající skladby terasy, atikového zdiva a části původní střechy
  • výstavba nové zděné (Porotherm) obvodové zděny zakončené železobetonovým věncem
  • montáž bočních stěn z KVH hranolů a OSB desek
  • provedené nové střechy včetně jejího napojení na střechu stávající a navazujících klempířských kcí
  • dodávka a montáž oken
  • zhotovení nové fasády (kontaktní zateplovací systém)
  • provedení nové skladby podlahy zbývající části podlahy
zobrazit všechny reference